Bảo dưỡng du thuyền

Theo định kỳ du thuyền được đưa lên bờ để làm công tác bảo dưỡng bạn có thể xem một hình ảnh tàu bảo dưỡng


bao duong du thuyenHình ảnh du thuyền được đưa lên bờ để bảo dưỡng