Bến du thuyền Đà Nẵng

Đà Nẵng đang trên đà đầu tư phát triển mạnh cho sản phẩm du lịch sông nước, hiện trên sông Hàn đang được đầu tư 2 bến du thuyền qui mô lớn hiện đại và rất đẹp, một bến du thuyền DHC nằm ở bờ Đông của sông Hàn, gần đầu cầu Rồng và một bến cũng đang được xây dựng nằm ở khu vực bờ Tây của sông Hàn tại vị trí gần cầu Trần Thị Lý, nằm trong dự án đường Bạch Đằng mở rộng, các bến du thuyền tại Đà Nẵng đã có qui hoạch, dự kiến Đà Nẵng sẽ xây dựng đến 8 điểm đậu đổ du thuyền trên sông Hàn đủ để đáp ứng nhu cầu du lịch sông nước cho tương lai

bến du thuyền đà nẵng
Bến du thuyền DHC nằm ở bờ Đông sông Hàn

Hiện các du thuyền trên sông Hàn đang có vị trí đậu đổ tạm thời, khi các bến du thuyền nêu trên hoàn thành các du thuyền sẽ được đưa về đúng các vị trí đầu đổ sẽ làm cho sông Hàn đẹp hơn và dịch vụ du lịch sông nước của Đà Nẵng sé cuyên nghiệp và bài bản hơn

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và hình ảnh khi các bến du thuyền còn lại được hoàn thành trong thời gian tới