Bến du thuyền sông Hàn

Hiện tại trên dòng sông Hàn Đà Nẵng đang qui hoạch và xây dựng các bến du thuyền hiện đại và tiện lợi nằm phát triển các tour du lịch sông nước, hiện bến du thuyền DHC đã hoàn chỉnh và còn một bến du thuyền khác đang được xây dựng nằm ở khu vực bờ Tây của sông Hàn nơi gần cầu Trần Thị Lý và cầu Nguyễn Văn Trỗi

Dòng sông Hàn Đà Nẵng rất đẹp và được kết nối với các dòng sông khác như sông Cổ Cò, sông Thu Bồn,...Du lich sông nước ở Đà Nẵng rất tiềm năng, với sự phát triển của hệ thống bến đổ du thuyền chắc chắn sẽ là nền tảng mới để các dịch vụ du thuyền phát triển, xứng tầm với thành phố du lịch Đà Nẵng năng động và phát triển từng ngày.

Hiện tại các du thuyền vẫn đang đậu tạm ở 2 bên bờ sông, chưa có một vị trí ổn định, mỗi khi hệ thống bến du thuyền sông Hàn, hoàn chỉnh, các du thuyển được đưa vào đậu đổ ở các bến một cách bài bản, chắc chắc sự chuyên nghiệp của dịch vụ du lịch sông nước tại Đà Nẵng được nâng lên và du khách sẽ hài lòng hơn và sông Hàn lúc đó cũng sẽ đẹp hơn.