Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng

Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng nhìn từ du thuyền sông Hàn vào ban đêm trông rất đẹp

tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng