Tour câu cá Đà Nẵng

Tour câu cá Đà Nẵng

Chương trình linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng

Trường hợp 1: Chỉ thuê tàu (ban ngày: 2500.000đồng, ban đêm: 3.500.000đồng)

Giá thuê tàu đã gồm: cần câu, áo phao

Chưa bao gồm mồi câu (có thể đặt Chúng tôi mua hộ).

Trường hợp 2: Thuê tàu kèm theo lo cần câu, mồi câu, thức ăn và uống (tùy theo yêu cầu Chúng tôi sẽ có báo giá cụ thể)

Chúng tôi sẽ đưa quí khách đến khu vực có nhiều cá để quí khách câu


tour câu cá đà nẵng


Comments